Gjest Baardsen rømte aldri fra Rådstuen

Rådstuen i Stavanger var et av få fengsler mestertyven Gjest Baardsen ikke klarte å rømme ifra. Rart det der. For ellers så gravde de seg ut, den ene fangen etter den andre.

Publisert: Publisert:

Her ser vi Rådhuset, eller Rådstuen, til høyre i bildet. Det var den gamle Mariakirken. Til venstre ser vi fengselet fra 1865 i bygning nummer to fra venstre. Det neste bygget er Stavanger Sparekasse. Bygget midt i bildet var Hotel du Nord, som senere ble byens brannstasjon. Foto: Fra boka «Fra en svunnen tid», Dreyer Forlag.

  • Sveinung Bendiksen
iconDenne artikkelen er over 12 år gammel
  • Artikkelen ble publisert i 2007.

Det første kjente fengselet i Stavanger var ikke annet enn et hull i den steinsatte veggen mellom Kongsgård og Domkirken. Der ble fangene stuet inn til en svært så kummerlig tilværelse. Det kan vi lese i en artikkel av lokalhistoriker Gunnar A. Skadberg i «Stavangeren», medlemsbladet til Byhistorisk forening.

Forholdene ble ikke stort bedre da Rådstuen ble tatt i bruk som byens fengsel i 1641. Men både før og etter bruken av fangehullet i muren og i Rådstuen ble forbrytere bundet til en gapestokk eller låst fast i en halsring, festet til murveggen i Rådstuen til spott og sped.

Mariakirken

Rådstuen var den tidligere Mariakirken, som ble bygget rundt 1280 som kirke for kannikene og soknekirke for Vår Frue Sogn, skriver Skadberg.

Rådstuen var byens fengsel fram til 1865. Da sto Stavanger hjelpefengsel klar på motsatt side av dagens Haakon VIIs gate. Fengselet lå vegg i vegg med det som kom til å bli Stavanger Sparekasse, men som hadde navnet Stavanger Sparebank da fengselet ble reist i 1863-64. Den gamle rådstuen ble revet i 1883. I dag ser vi rester etter bygningen og det som en gang var Mariakirken, på Domkirkeplassen.

Torkel Thime ved Statsarkivet i Rogaland har laget en artikkel med oversikt over våre lokal fengsler. Artikkelen skal inn i det som skal bli et byleksikon om Stavanger. Thime skriver at det omtrent samtidig med byggingen av Stavanger hjelpefengsel ved Domkirken, ble vedtatt å bygge et nytt distriktsfengsel på Bispeladegård. Det ble reist på daværende Ladegaardsveien 43, og det ble også kalt Våland distriktsfengsel.

Torturist Hans Jacob Skaar-Pedersen satt i varetekt i fengselet på Torget i Stavanger fra han ble tatt like etter krigen og til han fikk sin dødsdom. 30. april 1946 ble han henrettet ved skyting. Bygningen til venstre er fengselet, mens vi ser Stavanger Sparekasse ovenfor. Foto: Rogaland Krigshistoriske Museum

Nytt fengsel

I 1904 overtok staten driften av fengslene. Distriktsfengslene fikk navnet kretsfengsel. I 1913 ble Stavanger hjelpefengsel i sentrum slått sammen med kretsfengselet på Lagårdsveien. Hjelpefengselet ble da kretsfengselets avdeling B, og ble omtalt som «fengsel B».

I 1956 ble det besluttet å bygge nytt kretsfengsel på Finnestad. Da det sto ferdig høsten 1963, ble det ansett å være et av landets mest moderne fengsler. Det var plass til 64 innsatte fordelt på fire avdelinger. Det var tre fellesskapsavdelinger og en luket varetektsavdeling.

Fengselsbygningen ved Torget ble revet i 1960 sammen med den gamle bygningen til Stavanger Sparekasse. Det var sparekassens nybygg som var årsaken til det. I 1962 sto den nye bankbygningen ferdig.

Dramatikk

Det er knyttet dramatiske historier til alle fengslene som her er nevnt. Finnestad huset noen av Nokas-ranerne.

Det var fra fengselet på Lagårdsveien skapsprengeren Kaare Palmer Holm rømte fra den forunderlige sommeren 1959. Søndag 12. juli firte han seg ned i fengselets bakgård i sammenbundne laken. Kompisen var ikke så heldig. Et laken røyk, og han datt i bakken, skadet seg og havnet på sykehus. Palmer Holm lekte katten og musen med politiet i ti dager før han ble tatt.

Da fengselsbygningen sto klar på Torget i 1865 kunne man om det lese følgende: «Her findes foruden bolig til Slutter og Vagtmester 8 Varetægtsceller, 2 Gjældsarrester samt i Kjælderen Opbevaringssted for Drankere, hvormed Byen er godt forsynt».

Gjest Baardsen ble satt i arrest i Rådstuen i 1814. Han rømte 57 ganger i sin 34 år lange forbryterkarriere, men aldri fra Rådstuen i Stavanger.

Åna

I 1970 dukket navnet Åna Kretsfengsel opp. I dag heter det bare Åna Fengsel. Siden starten i 1915 hadde det vært Opstad tvangsarbeidshus og Opstad arbeidshus. Det var da løsgjengerlovens bestemmelser om tvangsarbeid ble opphevet i 1970 at institusjonen skiftet navn, og ble et fengsel.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Regler for utbetalinger til politikere og partier er kjent ulovlig. Det kan få landsdekkende konsekvenser

  2. Signalbygget på Forus skal rives. Her er de nye planene

  3. Ett nytt smittetilfelle i Stavanger

  4. Elbiler må betale mer

  5. Rødt legger lokk på saken. Slik forklarer Stavanger-politikeren hvorfor hun bryter ut

  6. Koronasmitten øker - men ikke i Sverige

  1. Kriminalhistorie