• Svein Jarl Liestøl

Bakkaåno bygger bru til naturen

Campingplassen er 15 år. Nå gjøres det plass til 50 nye vogner.