– Tvihold på jobben

Mange skifter jobb etter mindre trafikkskader. Det kan koste dem dyrt.