Flere fjøs uten smittesluse

Opptil hvert tredje storfefjøs på Jæren mangler pålagte smitte— sluser, som skal forebygge spredning av blant annet salmonella.