Forbudt å være advokat for motstridende interesser

En advokat kan ikke representere klienter med motstridende interesser i samme sak.