– Forsvarsstudien må granskes

Hverken forsvarssjef eller forsvarsminister har bedt uavhengige konsulenter gjennomgå tallmaterialet i forsvarsstudien 07.