• Cornelius Munkvik

Lærer-elev-samarbeid ga gull

Lærer Eva Øfstaas og elev Janne Dahle (18) vekslet på å trekke hverandre. Det ga to gull til Bryne videregående skole.