• Lars Idar Waage

Lei psykosehøner og plastikklekeplasser

Kjedelige lekeplasser og dårlige uterom preger altfor mange boligområder i Stavanger, mener Svein Helland Sivertsen.