• Jan Tore Glenjen

Trenger penger til nytt kreftutstyr