– Jærregionen har arealer nok til kraftig folkevekst

Jærregionen har nok arealer til å svelge en forsterket folkevekst, uten at det blir dramatisk for jordvernet.