Hytterot til evig tid?

Bygningssjefen mener det er grunn til å anta at det er uregelmessigheter ved nær 2000 av 2800 hytter i Sandnes. Vil det noen gang bli ryddet i rotet?