• Heidi Hjorteland Wigestrand

Vil veksa på kulturoppleving

Forskarinstituttet Iris skal forska på opplevingsbedrifter i Ryfylke mens dei samarbeider og vonleg veks seg større. Eventuelle magaplask skal også dokumenterast.