Fotgjenger etter håndbrekksving

En 19 år gammel mann fra Sandnes må klare seg uten bil i tre måneder etter å ha skrenset i krysset St. Olavs gate/Kyrresgate.