• Jan Inge Haga

- Feil på feil i Helgesen-saken

Advokat Arvid Sjødin hevder at vedtaket om å frata Freddie Helgesen dyrlege-lisensen hviler på en rekke faktiske feil og feil utøvd skjønn av Mattilsynet.