Forsvarssjefen vil fjerne Sola flystasjon

Forsvarssjef Sverre Diesen vil avvikle Sola flystasjon som militær flystasjon snarest mulig og senest 1. august neste år.