Grønn Frokost om biovarme

Fylkesmannen si Landbruksavdeling i Rogaland inviterer næringslivet til Grønn Frokost om biovarme 20. oktober 2008 på UiS.