Skjerpet voldsdom

Lagmannsretten har endret en voldsdom fra samfunnsstraff til ubetinget fengsel.