• Tor Inge Jøssang

Farefullt farvann for Ryfast

Skal Ryfast unngå havari, må prosjektet styre unna disse skjærene i sjøen.