Klager på måkeskit på garasje

En huseier på Stokka ber i en e-post helsesjefen i Stavanger om hjelp fordi naboen hans har for vane å kaste ut store mengder brød til måkene.