Urban Sjøfront ønsker grunnskole velkommen

Det er mulig å bygge ny grunnskole flere steder innen utbyggingsområdet Urban Sjøfront i Storhaug bydel.