• Jan Tore Glenjen

Håper på julegave til Dreieskjevå

Direktør Inger Kari Nerheim ved psykiatrisk divisjon mener Dreieskjevå er så viktig at institusjonen må aksjoneres for.