Lokkar byfolk med bønder i magen

I Forsand er 13 av 13 hobbybruk selde. I Hjelmeland står hobbybøndene i tomtekø, men der vil hollendarar få førerett.