Idrettshallane i Hå opnar igjen

Endeleg er det opna for at halvparten av barna i Hå igjen kan bruka idretts— anlegga til fysisk aktivitet på dagtid.