Fylkesmannen set oftare foten ned

Større byggjepress i strandsona og på dyrka jord gjer at fylkesmannen må stoppa fleire planar enn før.