Hyttefolk gir mange butikkar på Sand

Suldal med sine 3900 innbyggarar har eit uvanleg godt butikkutval i kommunesenteret Sand.