• Viktor Klippen.

- Også kommunen vil rive gamle hus

Karl E. Øvestad undrer seg over politikernes tårer over at det brannskadde huset Borjå ble revet, mens kommunen selv vurderer å rive cirka 10 bevaringsverdige hus for å lage elvepark.