- Kan være ulovlig

Jusprofessor Erik Boe mener Olav Birkelands forskjellige roller ikke bare dreier seg om habilitetsspørsmål, men også om hvorvidt Sandnes kommune har organisert seg på forsvarlig vis.