- For lang spreiesesong

Fylkesmannen meiner jærbønder ikkje burde spreia husdyrgjødsel etter 1. august. Fristen er 1. september, men Hå har sett 15. september. Det likar ikkje fylkesmannen