Hå vurderer flystripe

Hå ber innbyggjarane om innspel når kommuneplanen fram til 2022 skal rullerast.