Stavanger: På seks år har private sykehjemsplasser blitt 10 prosent dyrere enn kommunale

Aleris vant anbudet om å drive Boganes sykehjem med en pris 22 prosent lavere enn kommunens i 2010. Nå er situasjonen satt helt på hodet. KrF foreslår å parkere de kommersielle aktørene på sidelinjen.

Boganes sykehjem drives i dag av Aleris Omsorg, men kontrakten går ut 30. september i 2017.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

– Beregningene tilsier at kommunens kostnader knyttet til sykehjemsplasser på Boganes har vært omlag 10 prosent høyere enn sammenlignbare sykehjem, heter det i en innstilling fra rådmannen i Stavanger.

Siden 2006 har driften av Boganes sykehjem vært konkurranseutsatt. Først var det leverandøren Norlandia Care som drev sykehjemmet. Siden 2011 har Aleris Omsorg stått for driften.

Aleris vant fram med en anbud som var 22 prosent lavere enn kommunens eget.

Debatt om konkurranseutsetting

Nå går kontrakten med Aleris snart ut, og levekårsstyret i Stavanger skal ta stilling til om driften fortsatt skal konkurranseutsettes.

Da saken ble behandlet i forrige runde, i 2010, ble den politiske debatten heftig.

Bakgrunnen var antallet klager den private leverandøren hadde fått. I august 2010 skrev Aftenbladet at Boganes sykehjem de fire siste årene hadde pådratt seg like mange klager som alle de kommunale sykehjemmene til sammen.

Les også: 2011:Urovekkende turnuslister gjør at Stavanger kommune innkaller Norlandia til et hastemøte

Rådmannen anbefalte derfor at kommunen tok over driften. Det ville ikke det politiske flertallet, og Aleris overtok altså - med en pris 22 prosent lavere enn tilbudet fra kommunen.

Klagestormen stilnet

Etter at Aleris overtok, har klagestormen stilnet. Rådmannen skriver i sin innstilling at driften er god.

Men så har også de økonomiske rammene til Boganes vært bedre enn for kommunale sykehjem. Rådmannen skriver:

«Leverandøren har i deler av kontraktsperioden hatt bedre økonomiske rammevilkår enn de kommunale og ideelle sykehjemmene. Det forutsettes at dette også kan ha hatt betydning for kvaliteten av tjenestene.»

Aleris har nemlig ikke vært vært utsatt for de samme innsparingskravene som kommunale sykehjem, samtidig blir Aleris kompensert for lønns- og prisvekst.

Til sammenligning blir de kommunale og de private ideelle sykehjemmene ikke kompensert for prisvekst og har møtt innsparingskrav i flere omganger i samme periode, skriver rådmannen.

10 prosent dyrere

Dette har ført til at gjennomsnittlig pris per seng på de sykehjemsplassene som Aleris drifter har blitt høyere enn prisen per seng for sammenlignbare kommunale sykehjem - hele 10 prosent høyere, heter det i innstillingen.

På tross av dette anbefaler rådmannen videre konkurranseutsetting, men foreslår at kostnadene knyttet til drift av sykehjemmet bør være i samsvar med rammebetingelsene for de øvrige sykehjemmene.

Rådmannen foreslå også at kommunen ikke lenger skal levere tilbud på driften. Saken skal behandles av levkårsstyret tirsdag 13. desember.

Vil parkere de kommersielle

Inge Takle Mæstad i KrF.

– Det var jo ikke intensjonen at den kommersielle leverandøren skulle drive dyrere enn kommunen, men Aleris har vært skjermet for de effektiviseringskravene som alle i kommunen har vært utsatt for, sier Inge Takle Mæstad i KrF.

Han sitter i levekårsstyret og vil foreslå å fortsette konkurranseutsettingen, men at denne reserveres for ideelle organisasjoner.

– De som har et mer kommersielt formål skal utelukkes, sier han.

Flere sykehjem og dagsenter i kommunen drives i dag av ideelle organisasjoner, hvorav de fleste også eier bygningene - til forskjell fra Boganes sykehjem der kommunen eier bygningen.

– For oss handler ikke dette om økonomi, men om at vi ønsker å styrke ideell sektor som leverandør av tjenester. I anbudskonkurranser taper de ideelle, trolig fordi de tilbyr de ansatte bedre pensjonsvilkår, sier Mæstad.

– Det er tjeneste, ikke fortjeneste, vi ønsker å stimulere til, sier han.

Domkirken sykehjem, Tasta sykehjem og Blidensol sykehjem drives i dag av ideelle organisasjoner. Mæstad håper på flertall for forslaget.

Publisert: