Redde for riving i Randaberg

Randaberg kommune vil utvide sentrum, og 38 boliger står muligens i veien. Det meste henger i løse luften, og hos huseierne er forvirringen total.