Flertallet støtter opp om Jæren Arena

Skal framdriftsplanen for Jæren Arena følges, med planlagt overtakelse 1. januar 2009, tåles ingen forsinkelser.