Brann i sikringsskap

Installasjon kan ha vært dårlig festet.