Vanskjøtsel avdyr må varsles neste år

Har du mistanke om mishandling eller vanskjøtsel av dyr, blir du fra 1. januar 2010 pliktig til å varsle myndighetene, ved Mattilsynet eller politiet.