Vellykket potethøst

Høstens potetopptak på Jæren har gått veldig greit sammenliknet med i fjor.