Bryter norsk rett med FN-konvensjon?

Høyesterett i storkammer skal avgjøre om lagmannsretten i Norge bryter med FN-konvensjon i langvarig praksis ved å avslå ankesaker uten begrunnelse.