Rekordresultat for Aftenbladet

Resultatet for første halvår ble på 88,8 millioner kroner før skatt.