• FOTO: Hans E. H. Jacobsen.

«Hansen-hjørner» på ny brygge