Har fortsatt tillit til Ernst Baasland

Tillitsvalgte i Stavanger bispedømme har fortsatt tillit til Ernst Baasland som biskop, til tross for den store gjelden han og hans familie har pådratt seg.