• Letemannskapene leter nå i området mellom Preikestolplatået og Preikestolhytta. Arkivbilde. Pål Christensen

Søk etter mann ved Preikestolen avsluttet