• Arnt Olav Klippenberg

120 år gammel menighet legges ned

Uten barn og unge i menigheten, har den tradisjonsrike Frikirken i Egersund ingen fremtid.