120 år gammel menighet legges ned

Uten barn og unge i menigheten, har den tradisjonsrike Frikirken i Egersund ingen fremtid.

Publisert: Publisert:

Foto: Arnt Olav Klippenberg

På 1880-tallet var det mye uro i kirken i Egersund. Den dag i dag bærer byen preg av det som skjedde den gang. I 1887 grep en vekkelse om seg på Eigerøy.

Den førte til at det i 1888 ble dannet en frikirke i Egersund. Den nye kirken skulle ha selvstyre, ikke statsstyre, som prinsipp. De første årene hentet den nesten alle sine medlemmer på Eigerøy. Av 23 medlemmer, bodde 13 på Seglem og seks på Midbrød.

I 1910 bygde menigheten kirke i byen, men fortsatt var Norda-Eigerøy et ankerfeste. Arken på Midbrød er fremdeles i kirkens eie, men leies i dag ut til andre.

Ingen framtid

Jan Ståle Grøtteland holder til i Flekkefjord. Han skulle hjelpe Frikirken i Egersund en vinter, men har blitt værende som leder i fem år. Han forteller at Frikirken i Egersund består av eldre mennesker. Det er folk, gjerne over 80 og 90 år, som møter til gudstjeneste annenhver søndag.

– Det er ingen barn og unge i menigheten. Derfor er det besluttet at den skal legges ned.

Frikirken i Egersund eier Arken på Eigerøy og kirken i Peder Clausensgate.

– Hva tenker du om at dere legger ned?

– Jeg er mer opptatt av å takke for det som har vært, enn å tviholde på noe som er over. I kirkelig sammenheng er Egersund litt spesiell. Det er grenser for hvor mange lutherske frimenigheter det er plass til i byen.

Det er i dag 90 personer knyttet til frikirken. 27 av dem er aktive medlemmer. Det pleier å være mellom 20 og 25 til stede på gudstjenestene.

Bygningen

Kirkebygget er vakkert og ligger på en høyde like ved Egersund sentrum. Det er akkurat passe stort til en liten menighet.

– Skal huset selges?

– Det er ikke bestemt hva som skal skje med kirken. Men i et femårsperspektiv, hvis menigheten opphører, så sier det seg selv at kirken må vurderer hva som skal skje med eiendommene.

Det finnes i dag flere nye menigheter i Egersund. Katolikkene låner Metodistkirken og er et trossamfunn i sterk vekst lokalt, ikke minst på grunn av Aker Kværner som har en rekke polske arbeidere innenfor portene. Også andre menigheter leier lokaler rundt om i byen og kan være interessert i en fiks ferdig kirkebygning.

Publisert: