Maner til forsiktighet

Skoleutbygging vil prege store deler av Sokndals økonomi de neste årene.