Ryfast for enhver pris?

Er det ingen grense for hvor mye Ryfast kan koste? undres Sosialistisk Venstreparti.