• Det er blitt gjort undersøkelser ved norske asylmottak som viser at enslige kvinner ikke har god nok sikkerhet under opphold der, sier Bjarne Bjelland.

– Vi må ha trygge forhold for kvinner ved asylmottaket