• Jon Ingemundsen

Mest PCB i landet

Skolebyggene i Stavanger har mer av miljøgiften PCB i veggene enn andre skoler i landet, viser en ny rapport. Problemet er trolig større enn rapporten avslører.