• Jan Sivert Bjerkås

Stavanger Steel Drum Band

Seksjon 2008: Dette er et av prosjektene i 2008 programmet. Vår leder Ingeborg Løseth søkte om midler under mottoet "Oljefat + oljeby = oljemusikk"