Hvor strenge skal Nokas-straffene være?

Forvaringsspørsmål og strafferabatter blir sentrale tema i Nokas-saken de neste ukene.