• Kartet viser østsiden av Hundvåg med Lunde, Lundsvågen og Lundsneset ytterst. Deler av eksisterende turstier er merket med rødt Jonas Haarr Friestad

Kommunen tar gården nesten gratis

Bjarne Lunde frykter å få rundt 20 kroner kvadratmeteren når kommunen eksproprierer odelsgården hans i strandkanten ved Lundsvågen på Hundvåg.