• Hans E.H. Jacobsen

Jernbaneverket står på kravene

Banesjef Olaf Nordbø avviser at han vil all dresinsykling på Flekkefjordbanen til livs.