• Jon Ingemundsen

- Foreldre vet for lite om hva som skjer på skolen

14-åringene Rebecca Barka, Are Myhre Skår og Joakim Larsen mener skolene med fordel kunne sendt mer informasjon hjem.